داغ ترین مزایده های خودرو

سامانه مزایده خودرو
آیا می دانید با نصف قیمت بازار، شانس خرید خودرو در مزایده را دارید؟
مدارک به طور کامل به نام متقاضی صادر می شود.
امکان بازدید خودروها قبل از ثبت نام وجود دارد.
سند خودروها به صورت عادی به نام متقاضی صادر می شود و پس از خرید، به صورت عادی قابل نقل و انتقال می باشد.
زمان برگزاری فرایند مزایده و بازگشایی پاکت قیمت ها، معمولا نمایندگان سازمان بازرسی، دادگستری و سازمان صنعت، معدن و تجارت حضور دارند.

جدیدترین آگهی های مزایده خودرو